marți, 26 ianuarie 2016

Generalităţi ARSURI


n  90% termice
n  10% chimice, electrice
n  frecvenţă mare la:
n  copii 1-5 ani - opăriri
n  băieţi 17-30 ani - lichide combustibile
Supravieţuirea este frecvent direct influenţată de resuscitarea şi stabilizarea iniţială !
n  Clasificare
n  Arsurile sunt accidente provocate de căldură sub diferite forme, agenţi chimici, electricitate şi iradiaţii.
Arsurile termice
n  Se datorează căldurii, care poate acţiona prin:            
                  - flacără,
                        - lichide cu temperatură înaltă,
                        - metale încălzite,
                        - gaze sau vapori supraîncălziţi,
                        - corpi solizi incandescenţi.
Arsurile chimice
n  Sunt produse de unii acizi ca:
                        - acid azotic,
                        - clorhidric,
                        - sulfuric,
                        - oxalic, etc.
n  Sau de substanţe alcaline:
                        - hidroxid de sodiu,
                        - de potasiu,
                        - de calciu,
Arsurile electrice
n  Se datorează contactului cu un conductor electric aflat sub tensiune.
Arsurile prin radiaţii
n  Sunt produse de razele solare, raze ultraviolete, etc.
Funcţiile pielii:
                        - reglajul regimului termic
                        - prevenirea pierderilor lichidiene
                        - rol de protecţie (contra diverse substanţe, microorganisme)
n  Bilanţul lezional al pacientului ars se face în funcţie de:
            - suprafaţa arsă;
            - gradul de profunzime al arsurii.
n  Pentru calcularea  suprafeţei arse se foloseşte regula lui Wallace numită şi regula lui 9.
n  Localizări periculoase şi arsuri grave sunt:
n  Faţa, gâtul pentru că arsurile la acest nivel pot fi urmate de complicaţii la nivelul aparatului respirator
n  Toate arsurile care sunt în apropierea feţei (pleoape), mâinii, peroneului, zonele de flexie ale membrelor, leziuni circulare la nivelul membrelor.
n  Arsurile care depăşesc mai mult de 30% din suprafaţa arsă indiferent de gradul de arsură
n  Localizări periculoase şi arsuri grave sunt:
n  Arsurile de gradul III şi care depăşesc 10 % din suprafaţa corpului
n  Arsurile complicate cu fracturi şi cu distrugeri masive de ţesuturi moi
n  Arsuri profunde cauzate de substanţe acide sau de curent electric
În funcţie de gradul de distrugere al ţesuturilor şi profunzimea arsurii se descriu următoarele grade de arsuri
Arsura de grad I
n  Interesează numai stratul superficial al pielii, epidermul.
n  Se manifestă prin roşeaţa pielii, edem local, durere, frisoane.
n  Arsura tipică de gradul I este eritemul solar, produs prin expunerea îndelungată şi neraţională la soare.
n  Durează 3-4 zile, după care roşeaţa scade fiind înlocuită de  o pigmentaţie brună urmată de descuamaţie.
Arsura de grad I
n  Nu se consideră în calcularea zonelor de arsură!
Tratament nespecific (loţiuni hidratante, vindecare în 7 zile).
n  Primul ajutor în cazul pacienţilor care au suferit o arsură
n  Siguranţa salvatorului este primul lucru de care trebuie să ne asigurăm.
n  Controlul nivelului de conştientă
n  Evaluarea funcţiilor vitale conform protocolului
În cazul arsurilor provocate de flacără
n  Important este oprirea cât mai rapidă a arderii cu jet de apă.
n  Acest lucru este valabil şi pentru situaţiile când flacăra este deja stinsă, deoarece în acest moment arsura se poate propaga în continuare în profunzime.
n  Se îndepărtează hainele pacientului cu condiţia ca acestea să nu fie lipite de piele iar manevra de dezbrăcare să producă distrugeri tisulare.
n   Odată cu dezbrăcarea pacientului se v-a asigura protecţia acestuia de hipotermie
În cazul arsurilor provocate de substanţe chimice
n  Spălarea suprafeţei arse cu jet de apă în aceste situaţii trebuie să fie de o durată mai mare, pentru a fi siguri că se îndepărtează orice urmă de substanţă cauzatoare.
n  Profunzimea arsurii este direct proporţională cu timpul de contact, de concentraţia substanţei şi proprietăţile substanţei.
În cazul arsurilor provocate de curentul electric
n  Important este îndepărtarea pacientului de sursa de curent (sau invers).
n  Totdeauna se are în vedere posibilitaea leziunii la nivel de coloană cervicală (datorită mecanismului acţiunii).
n  Arsurile electrice produc leziuni atât la suprafaţa cât şi în profunzimea organismului.
În cazul arsurilor provocate de curentul electric
n  Ţesuturile sunt distruse prin mecanism termic.
n  Se caută poarta de intrare şi poarta de ieşire a curentului electric.  Acest lucru este important pentru că ne furnizează informaţii privind traseul urmat de curent prin organism.
În cazul arsurilor provocate de curentul electric
n  Distrugerea tisulară este maximă la punctul de intrare.
n  Dacă sunt interesate vase importante apar gangrene iar dacă traseul intersectează inima pot apărea tulburări în activitatea inimii deosebit de grave chiar moartea.
n  Jetul de apă trebuie folosit numai pentru regiunile afectate
n  Este interzisă folosirea cremelor, ungventelor, substanţelor uleioase
n  Se folosesc pe cât posibil pansamente sterile sau cârpe foarte curate, umezite.
n  Nu se pune gheaţa în contact direct cu tegumentul.
n  Se acoperă pacientul pentru a preveni pierderea de căldură


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu