joi, 29 octombrie 2015

Valori normale analize

Valori normale analize de sange, urina si LCR

NR. CRT.

PARAMETRU  BIOCHIMIC

DETERMINAT IN SINGE
VALOAREA IN UNITATI CONVENTIONALE / UNITATI S.I.
1
ACID URIC
2-5 mg/dl
2
AMILAZA
-/140 – 350 U. I./ l
3
BILIRUBINA  TOTALA
0,7-1,2 mg % ml
4
BICARBONAT ACTUAL
(REZERVA ALCALINA)
50-60 vol.% CO2
24 – 30 mEq / l
5
CALCIU TOTAL
9 – 11 mg % ml
4,5-5,5 mEq/l
6
CALCIU IONIC
4,2-5,2 mg%
2,1-2,6 mEq/l
7
CLOR
94 – 111 mEq / l
8
COLESTEROL TOTAL
120 – 232 mg % ml
9
COLESTEROL   HDL
30,96  – 73, 53 mg % ml B
34,83 – 85,14 mg % ml  F
10
CREATINFOSFOKINAZA (CPK )
50 – 520 U /  l
11
CREATININA
0,7 – 1,2 mg % ml   B
0,6 – 0,9 mg % ml   F
12
CLEARANCE DE CREATININA
80-120 ml/min
13
ERITROCITE
4,5 – 5,5 x 105 / mm3 B
4,2 – 4,5 x 105 / mm3 F
14
VEM
80 – 94 m3
15
CHEM
33 – 38 %
16
FIBRINOGEN
200 – 400 mg% ml
17
FIER (SIDEREMIA)
50 – 150 mg % ml
18
FOSFATAZA  ALCALINA
1 – 5 U. B.
4-12 U.K.A
19
FOSFOR ANORGANIC
3,4 – 5 mg % ml
20
GLUCOZA
65 – 115 mg % ml  – ortoluidină
0,8 – 1,1 g/l
21
HEMATOCRIT
46,5 ± 5 % B
42 ± 5  % F
22
HEMOGLOBINA
14 – 18 g / l B
12-16 g/l F
23
LDH
225 – 450 U / l
24
LEUCOCITE
4000 – 8000 / mm3
25
LIPIDE TOTALE
450 – 700 mg % ml
26
MAGNEZIU
1,5 – 2,5 mEq / l
27
OSMOLARITATE
280 – 295 mOsm / kg
28
SATURATIA  IN O2
99 – 100 %
29
PH
7,35 – 7,45
30
Pp CO2
35 – 45 mmHg
31
PpO2
75 – 100 mm Hg
32
POTASIU
3,5 – 5,6 mEq / l
33
PROTEINE  TOTALE
6 – 8 g/dl
34
ALBUMINE
55 – 70 %  (4,5-5,7 g/dl)
35
ALFA – 2
7 – 10 %
36
BETA
9 – 17 %
37
GAMMA
12 – 20 %
38
RETICULOCITE
0,5 – 1,5 % hematii
40
SODIU
135 – 145 mEq / l
41
TIMP DE COAGULARE
Venos 5-8 min.
42
TIMP DE PROTROMBINA  (Quick)
14-16 sec.
Control + / – 2 sec.
43
TIMP DE SINGERARE
1 – 3 min.
44
S – GOT (ASAT)
S –GPT (ALAT)
45
TRIGLICERIDE
40 – 150 mg % ml
46
TROMBOCITE
150.000 – 350. 000 / mm3
47
UREE
20-40 mg % ml
48
PARAMETRU  BIOCHIMIC
DETERMINAT IN URINA
VALOAREA IN UNITATI CONVENTIONALE / UNITATI S.I.
1
ACID VANILMANDELIC
< 9 mg / zi
2
AMILAZA
3
CALCIU
0,14-0,20 mg / dl
4
CORPI CETONICI
5
CREATININA
0,75-2 g/l
6
FOSFOR ANORGANIC
1,2-1,5 mg / dl
7
GLUCOZA
8
PROTEINE
< 150 mg / zi
9
UREE
15-35 g/l
PARAMETRU BIOCHIMIC
DETERMINAT IN LCR
VALOAREA IN UNITATI CONVENTIONALE
1
BILIRUBINA
0 mg % ml
2
CELULE
0 – 5
3
CLOR
120 – 130 mEq / l
4
GLUCOZA
50 – 75 mg %
5
PRESIUNE
70 – 180 mm Hg
6
PROTEINE TOTALE
15 – 45 mg % ml
7
ALBUMINA
80 %
8
GAMMA – GLOBULINE
10 %

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu