luni, 25 mai 2015

PROFIL OCUPAŢIONAL AL ASISTENT MEDICAL GENERALIST

GHID DE INTERVIU

ÎN CONCORDANŢĂ CU PROFIL OCUPAŢIONAL AL ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ÎNTREBĂRI:

1. Vă rog să descrieţi ocupaţia de asistent medical:
 - Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează activităţi de natură medicală şi administrativă, sub directa îndrumare a unui medic (programarea consultaţiilor medicale de specialitate, stocarea fişelor medicale ale pacienţilor, încasarea taxelor pentru consultaţii etc. atribuţiile de natură medicală includ stabilirea şi înregistrarea semnelor vitale ale pacienţilor, notarea informaţiilor privind istoricul medical al acestora, pregătirea pacienţilor pentru consultaţie, recoltarea probelor de sânge, administrarea medicamentelor prescrise de către medic etc.).

2. Care sunt sarcinile principale ale asistentului medical?
• Intervievează pacienţii pentru a obţine informaţii medicale
• Măsoară semnele vitale (pulsul, tensiunea arterială, temperatura), greutatea şi înălţimea acestora;
• Introduc pacienţii în cabinetul medical şi îi pregătesc pentru consultaţie;
• Obţin date despre istoricul medical al pacienţilor şi le înregistrează în fişele medicale;
• Recoltează probe de sânge, de ţesut şi alte tipuri de probe destinate analizelor de laborator şi
le pregătesc pentru trimitere la laborator;
• Oferă pacienţilor explicaţii privind tratamentul prescris de către medic şi regimul alimentar
Indicat;
• Ajută medicul la examinarea şi tratarea pacienţilor, oferindu-i instrumentele şi materialele;
necesare sau administrând tratamentul injectabil şi îndepărtând catgutul;
• Monitorizează, înregistrează şi raportează orice modificări survenite în starea pacienţilor,
inclusiv reacţiile adverse la medicaţia prescrisă;
• Răspund solicitărilor pacienţilor şi stabilesc modul în care să le ofere asistenţă;
• Înregistrează datele privind regimul alimentar al pacienţilor internaţi;
• Pregătesc cabinetul în care se administrează tratamentul şi se efectuează consultaţiile, păstrând ordinea şi curăţenia în aceste încăperi;
• Curăţă şi sterilizează instrumentele medicale şi îndepărtează materialele septice.


3. Cum aţi descrie contextul muncii dv.
    Mediul fizic:
• Activităţile se desfăşoară de obicei în spaţiu protejat.
    Mediul socio-organizaţional:
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive;
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix;
• Suportăm consecinţele propriilor erori;
• Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă;
• Uneori pot apărea situaţii conflictuale.


4. Ce riscuri cunoaşteţi?
• Poate apărea riscul de expunere la radiaţii, viruşi.

5. Ce cunoştinţe şi deprinderi aţi deprins în timpul pregătirii teoretice şi practice?
(Cunoştinţe referitoare la: Tipuri de deprinderi)
• terminologia de specialitate
• Servicii, clienţi şi personal
• Medicină
• Farmacie
• Consiliere
• Deprinderi folosite în învăţare
• Deprinderi de rezolvare a problemelor
• Deprinderi sociale

6.  Aptitudinile
 -  Aptitudini cognitive
Nivel de dezvoltare
Aptitudine
1
(minim)

2
(mediu
inferior)

3
(mediu)

4
(mediu
superior)

5
(maxim)

1. Abilitatea generală de învăţare

2. Aptitudinea verbală

3. Aptitudinea numerică

4. Aptitudinea spaţială

5. Aptitudinea de percepţie a formei

6. Abilităţi funcţionăreşti

7. Rapiditatea în reacţii

8. Capacitatea decizională


Cum vă descrieţi aptitudinile psihomotorii (A P), senzoriale (A S) şi fizice (A F)?
Ce imi puteţi spune despre aptitudinile dv. psihomotorii?
• Dexteritate manuală
• Viteaza ajustării răspunsului în funcţie de stimul


Care sunt aptitudinile dv. senzoriale?
• Acuitate vizuală apropiată
• Claritate în vorbire
• Vedere la distanţă
• Vedere nocturnă

Ce aptitudini fizice aveţi?
• Rezistenţă fizică
• Echilibru
• Coordonare trunchi-membre

 Vă rog enumeraţi aptitudinile şi competenţele dv personale:pe
-          Profesionalism, implicare, eficienţă, eficacitate, performanţă
-          Cunoştinţe bine întemeiate, abordare entuziastă a muncii, spirit de echipă, observaţie, minte analitică, atenţie la detalii
-          Aptitudini de comunicare şi bune maniere
-          Responsabilitate şi integritate personală şi profesională
-          Capacitate de a demonstra empatie faţă de persoanele din jur şi faţă de pacienţii cu boli incurabile şi aparţinători
-          Abilitatea de a ma adapta la modele de lucru care să ofere flexibilitatea serviciilor necesare familiilor şi apartinatorilor ce caută suport
-          Abilitatea de a lucra cu tact, de a fi flexibilă şi adaptabilă, de a rămâne calmă şi de a adapta o atitudine profesionistă în condiţii de stres, de a fi discretă atunci când este vorba de probleme confidenţiale, delicate sau personale
-          Abilitatea de a identifica rapid punctele esenţiale, de a crea şi identifica soluţia potrivită
-          Abilitatea de a soluţiona activităţi adiţionale urgente sau neaşteptate, gândire creativă
-          Abilitatea de a lucra individual, în echipă, abilităţi de comunicare şi coordonare cu echipa
-          Susţinerea ţelurilor şi obiectivelor
-          Entuziasm faţă de noile provocari.

Competenţe şi abilităţi sociale:şjhguzg
-          Abilităţi de ascultare, întelegere, comprehensiune
-          Interrelaţionare şi sensibiliate în relaţii interpesonale
-          Experienţă în relaţii interumane, capacitate de comunicare
-          Sociabilitate, fluenţă verbală, flexibilitate
-          Autocontrol, loialitate şi ataşament, discernământ, seriozitate, confidenţialitate

,Competenţe şi aptitudini organizatorice::
-          Capacitate de coordonare a activităţii, bună organizare a muncii, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a evalua şi uşurinţă în stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor
-          Abilitatea de a lucra sub presiune şi stres, disponibilitate pentru lucru prelungit
-          Judecată în acţiune, capacitatea efectivă de rezolavare de probleme, de a face designul strategiilor, de fixare a priorităţilor şi de gândire raţională şi intuitivă
-          Dispoziţia de a accepta responsabilităţi
-          Impulsul de a lua iniţiativa într-o situaţie dificilă, de a păşi înaite când nimeni nu vrea
-          Capacitatea de a coordona si administra oameni, proiecte si bugete în timpul activităţilor profesionale

Competenţe şi aptitudini tehnice:
-          Capacitatea de a mânui echipamente şi aparatură medicală
-          O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
(-       Abilităţi de lucru pe computer de utilizare a procesoarelor de texte şi a altor aplicaţii, a bazelor de date a Internetului, precum si la abilitatile avansate (programare etc.).
  -        O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word,  Excel, PowerPoint);
  -        Cunostinte elementare ale aplicatiilor de grafica pe calculator (Adobe Illustrator,
PhotoShop).
-            Abilităţi de a utiliza e-mail, fax, copiator

Care sunt competenţele dv. pe care le-aţi incadra la nota 10?
-          Rezistenţă la stres, rezistenţă fizică şi vitalitate
-          Entuziasm în muncă şi pasiune
-          Creativă, dinamică, eficientă, coerentă
-          Încrere în sine, adaptabilitate, sustenabilitate
-          Axată pe rezolvarea problemelor şi atitudine pozitivă
-          Orientată către calitate vs cantitate

Informaţii suplimentare:
Care sunt aspiraţiile dv.?
Aspiraţii:  perfecţionare, empatizare
Care sunt obiective dv. pentru funcţia de asistent medical:
Obiective: 
-          Să lucrez într-un mediu profesionist şi creator.
-          Punerea în practică a experieţelor dobândite
-          Oportunitatea de a-mi folosi calităţile şi de a-mi fi recunoscute
-          Dobândirea de noi cunoştinţe şi optima lor conjugare  cu aptitudinile personale
-          Posibilitatea de a-mi îmbunătăţi abilităţile profesionale
Ce vă motivează?
Motivaţii:
-          Mă motivează concurenţa cu mine însămi
-          Înbunătăţirea abilităţilor în relaţii interumane
-          Trebuinţa de dezvoltare, realizare, relaţionare, alifiere
-          Echilibru, stabilitate, siguranţa locului e muncă
-          Confort psihic şi fizic
-          Salarizarea, condiţiile de muncă
-          Dezvoltarea profesională
-          Autorealizare, recunoaştere, consideraţie, statut social
-          Îmi plac provocările
Care sunt valorile după care vă ghidaţi:
Valori:
-          Onestitatea, respectul, aprecierea muncii, etica, altruismul, siguranţa, prestigiul, autonomia
Mă ghidez după dictonul: „Omul din greşeli învaţă” şi „Cât trăim învăţăm” şi:
„Dacă munca e pedeapsă sau binecuvântare asta depinde doar de noi şi de alegerile pe care le facem!”
-          Care sunt interesele dv.?
Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt:
S I C (social, investigative, convenţional)
Ce surse ale satisfacţiei profesionale puteţi identifica?
• A-i ajuta pe ceilalţi
• Autonomie
• Realizare persoanlă
• Recunoaştere
• Munca în echipă
Care sunt caracteristicile de personalitate ale dv.?
-          o persoană orientată spre acţiune, conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor.
-          capabilă să efectuez timp îndelungat acelaşi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoţional.

Cum vedeţi perspectiva sistemului sanitar pe piaţa muncii?
(In crestere, satgnare sau scadere) este sub nivelul ansamblului o
-          creştere
Cum vă aşteptaţi să fie remuneraţia pentru funcţia pe care o veţi ocupa?
-          MotivantăNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu