miercuri, 9 iulie 2014

CONDUITA DE URGENŢĂ A PACIENTULUI TRAUMATIZAT

ASISTENŢA MEDICALĂ CARE SE ACORDĂ TRAUMATIZATULUI MAJOR DIFERĂ DE CEA CARE SE ACORDĂ PACIENTULUI STABIL DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL
• Pentru pacienţii stabili medical secvenţa standard este:
» anamneza, antecedentele medicale
» examinarea fizică „din cap până în picioare”
» diagnosticul diferenţial
» examinări paraclinice (laborator, radiologice etc.)
» stabilirea diagnosticului final
• Acest procedeu se modifică complet în faţa unui pacient traumatizat pentru a preveni orice cauză care ar putea determina moartea acestuia.

TREI PRINCIPII ALE ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ A TRAUMATIZATULUI
• Dacă pacientul are probleme sau leziuni multiple, se va trata prima cea care pune viaţa în pericol imediat.
• Tratamentele corespunzătoare nu trebuie întârziate doar pentru că diagnosticul este incert.
• Nu este necesară o anamneză amănunţită pentru a începe evaluarea şi tratamentul unui pacient traumatizat.

IDENTIFICAREA LEZIUNILOR CARE PUN ÎN PERICOL VIAŢA TRAUMATIZATULUI
• Leziunile care pun în pericol viaţa traumatizatului sunt (aranjate în ordine descrescă-toare a severităţii):
• Obstrucţia căilor aeriene - ucide cel mai rapid
» poziţia capului, sânge, vomismente, corpi străini, compresiune externă
• Absenţa respiraţiei - ucide aproape imediat
» pneumotorace, hemotorace, leziuni pulmonare
• Absenţa circulaţiei
» Hemoragii (interne sau externe), leziuni ale inimii, aritmii
• Procese expansive intracraniene

„ABCDE” ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ A TRAUMATIZATULUI
• Urmăriţi întotdeauna următoarea secvenţă:
» A - eliberarea căilor aeriene (atenţie la coloana cervicală!)
» B - respiraţia
» C - circulaţia (atenţie la coloana cervicală - controlul hemoragiilor)
» D - statusul neurologic
» E - expunerea la factori de mediu
Se va dezbrăca pacientul complet pentru a fi examinat, dar se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu deveni hipotermic.
EVALUAREA INIŢIALĂ
• Obiective
» Identificarea şi tratarea imediată a leziunilor respectând priorităţile
• Stabilirea necesităţii efectuării manevrelor de reanimare după care se va efectua evaluarea secundară
• Triaj corespunzător în cazurile cu multiple victime

SECVENŢA CORECTĂ DE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ  A TRAUMATIZATULUI

• Evaluarea iniţială - examinarea primară rapidă
• Se încep manevrele de reanimare
• Examinarea secundară detaliată
• Teste paraclinice pentru stabilirea diagnosticului
• Reevaluarea cât mai frecventă a pacientului
• Măsurile de îngrijire definitivă

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EVALUĂRII INIŢIALE

• Corectarea situaţiilor care pun viaţa în pericol imediat (reanimarea) trebuie făcută simultan cu examinarea primară.

• Începerea tratamentului înaintea stabilirii diagnosticului definitiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu