sâmbătă, 2 noiembrie 2013

PREGĂTIREA PSIHICA SI FIZICA A PACIENTULUI


OBIECTIVELE PROCEDURII
Stabilirea unei relaţii pozitive cu pacientul sau / şi aparţinătorii.
Obţinerea de informaţii despre starea de sănătate trecută şi prezentă, despre sistemele funcţionale. Asigurarea unei ingrijiri de calitate conform cu nevoile si aşteptările pacientului / familiei.
PREGĂTIREA MATERIALELOR
Planul de ingrijire / Foaia de observaţie clinică
Materiale şi instrumente pentru măsurarea funcţiilor vitale şi vegetative şi pentru examenul fizic: termometru, tensiometru, stetoscop.
PREGĂTIREA PACIENTULUI
a) PSIHICĂ:
Introduceţi-vă cu numele şi stabiliţi o relaţie terapeutică nursă-pacient.
Oferiţi pacientului / familiei informaţii clare, despre necesitatea internării.
Obţineţi consimţămantul informat de la pacient / familie.
b) FIZICĂ:
Aşezaţi pacientul in poziţie confortabilă adaptată stării de sănătate.
Asiguraţi intimitatea pacientului.
Observaţi şi notaţi starea fizică, emoţională şi intelectuală a pacientului.
Observaţi dizabilităţile sau limitările fizice sau / şi psihice.
Evaluaţi gradul de confort sau disconfort al pacientului.
Monitorizati si apreciaţi semnele vitale.
Faceţi inventarul bunurilor de valoare ale pacientului conform cu politica serviciului medical.
Efectuaţi anamneza şi o apreciere nursing cat mai completă a pacientului.
Identificaţi problemele, nevoile şi aşteptările pacientului legate de internare.
Explicaţi pacientului / familiei, regulamentul şi rutinele spitalului - orarul meselor şi al vizitelor.
Informati pacientul despre procedurile sau intervenţiile nefamiliare.
Completaţi planul de ingrijire a pacientului cu informaţiile obţinute :
data /ora, nume şi pronume, varstă, starea la internare, valorile funcţiilor vitale, orientarea in timp şi in spaţiu, măsurile aplicate, prelevările de produse biopatologice, numele medicului care a făcut internarea.
Rezultate aşteptate/dorite:
- Pacientul se simte binevenit, relaxat şi are incredere in echipa medicală.
- Culegerea de date este completată in primele 24 ore sau chiar mai puţin de la internare.
- Familia se simte confortabil intrucat pacientul este in siguranţă.

Rezultate asteptate/dorite:
Pacientul are un nivel inalt de anxietate sau dezorientare care-i ameninţă siguranţa.
- Comunicaţi cu pacientul
- Asiguraţi condiţii optime de confort
Pacientul sau altă persoană semnificativă este incapabilă să furnizeze informaţii despre istoricul stării de sănătate.
- Puneţi intrebări scurte, accesibile
- Cercetaţi documentele vechi in caz de reinternare
- Pacientul refuză internarea in ciuda recomandărilor medicale
- Consemnaţi refuzul pacientului in documentele medicale sub semnătură

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu