duminică, 22 septembrie 2013

Nursing: definiţii  1. Nursing: definiţii
            Definiţia O.M.S. (Organizaţia Mondială a Sănătăţii)
            Nursing-ul este o parte integrantă al sistemului de îngrijire al  sănătăţii cuprinzând: promovarea sănătăţii; prevenirea bolii; îngrijirea  persoanelor bolnave (fizic, psihic, handicapaţi) de toate vârstele, în toate  unităţile sanitare, aşezările comunitare şi în toate formele de asistenţă  socială.
            Definiţia Virginiei Henderson
             Să ajuţi individul, fie acesta bolnav sau sănătos, să-şi afle cale  spre sănătate sau recuperare, să ajuţi individul, fie bolnav sau sănătos,  să-şi folosească fiecare acţiune pentru a promova sănătatea sau  recuperarea, cu condiţia ca acesta să aibă tăria, voinţa sau cunoaşterea,  necesară pentru a o face şi să acţioneze în aşa fel încât acesta să îşi  poarte de grijă singur cât mai curând posibil.”
            Definiţia I.C.N. (Consiliul Inernaţional al Nurselor)
            Nursing-ul, ca o parte integrantă a sistemului de asistenţă  socială, cuprinde ocrotirea sănătăţii, prevenitrea bolilor şi îngrijirea  bolnavilor fizic, psihic, handicapaţilor de toate vârstele, în toate formele  de asistenţă socială şi aşezări comunitare.
            Definiţie A.N.A. (North American Association)
            Nursing-ul comunitar nu este numai o sinteză a practicii de  nursing şi a educării în domeniul sănătăţii, ci are scopul de a menţine şi  a stimula sănătatea populaţiei. Îngrijirile au caracter continuu. Îngrijirea este orientată asupra individului, a familiei, a  grupului, contribuind la sănătatea întregii populaţii a zonei respective.
  1. Nursa - Definiţii
                        1. Nursa este o persoană care: a parcurs un program complet de  formare; a trecut cu succes examenele stabilite; îndeplineşte standardele  stabilite; este autorizată să practice această profesie.
                        2. Nursa este pregătită printr-un program de studiu incluzând:  promovarea sănătăţii; prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea bolnavilor  indiferent de vârstă şi în orice unitate sanitară sau în orice situaţie la  nivel de comunitate.
                        3. Nursa este pregătită şi autorizată:  să desfăşoare educaţie  pentru sănătate; să participe plenar ca membru al echipei din sistemul de  sănătate; să supravegheze şi să formeze viitoarele asistente medicale şi  cadre auxiliare; să fie implicată în cercetare.
                        4. Nursa generalistă are: o pregătire pluridisciplinară; însuşirea  competenţele de bază; cunoştinţe de psihologie (să ştie să încurajeze); o  atitudine potrivită faţă de pacienţi şi familia sa; preocuparea de a înţelege  ceea ce simt ceilalţi  (capacitate de empatie)
     3.  Responsabilitățile asistentului medical
“Codul pentru asistentele medicale” descrie de asemenea 4 (patru) responsabilitati, care definesc directiile importante si anume:
Ø  promovarea sanatatii
Ø  prevenirea imbolnavirilor
Ø  restabilirea sanatatii
Ø  inlaturarea suferintei;
Ø   
             4.    Rolul nursei
                        Rolul esenţial al asistentei medicale constă în a ajuta persoana  bolnavă sau sănătoasă, să îşi menţină sau recâştige sănătatea, sau să-l  asiste în ultimele sale clipe (după V.H.) .
            Rolul nursei în societate este: să asiste indivizii, familii şi  grupuri; să optimizeze şi să integreze funcţiile fizice, psihice şi sociale,  afectate semnificativ prin schimbări ale stării de sănătate (după O.M.S.) .
  1. Nursa – funcţii
                        1.  De natură independentă
            2.  De natură dependentă:
            3. De natură interdependentă
            4. Alte funcţii:
                        -  profesionale
            -  educative - educare pentru sănătate ;
            -  economice
            -  de cercetare 
6. Nursa - competenţe
            1. Cunoaşterea unui model conceptual de îngrijire (de nursing).
            2 . Cunoaşterea demersului ştiinţific.
            3.  Cunoştinţele acumulate  sunt:
            - ştiinţifice -  acumulate pe parcursul formării asistentei medicale  ce o ajută la înţelegerea fiinţei umane în dimensiunile sale: fizice, intelectuale, afective ;
            - noţiuni şi abilităţi tehnice - ce se referă la procedeele metodice  şi ştiinţifice care servesc la promovarea sănătăţii şi combaterea bolilor ;
            - relaţionale - se referă la capacitatea asistentei de a stabili relaţii  cu pacienţii, de a creea un climat propice unor relaţii calde de umanitate,  de a colabora cu anturajul pacientului, de a lucra într-o echipă  multidisciplinară şi de a lucra în comunitate ;
            - etice - sunt legate de ansamblul de norme şi principii referitoare  la valorile morale ale persoanei şi profesiei, care reglează buna conduită  a asistentei;
            - legislative - ce se referă la reglementările şi directivele incluse  în legi în vederea protejării asistentei medicale şi a pacientului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu