marți, 30 iulie 2013

Tipuri de dependenţă şi nivelul de intervenţie


Dependenţa poate să intereseze aspectul biologic, psihologic, social,  cultural şi spiritual al fiinţei umane. Pacientul poate să prezinte patru  forme de dependenţă: potenţială; actuală; descrescândă; permanentă.
Dependenţa potenţială.  Dacă problema de dependenţă este posibil să  apară din cauza anumitor predispoziţii, atunci vorbim de o stare de  dependenţă potenţială. În acest ca z  trebuie planificată o intervenţie.
Dependenţa actuală . În ace l aşi timp, dacă problema este prezentă,  dependenţa este actuală. În acest caz acţiunile vor fi corective.
Dependenţa descrescândă.  Când dependenţa pacientului este în  descreştere, rolul asistentei este de a susţine acest progres şi de a ajuta  pacientul să-şi regăsească gradul optimal de autonomie.
Dependenţa permanentă.  Dacă în ciuda îngrijirilor din partea  asistentei problema nu poate fi corectată, dependenţa este permanentă  sau cronică. Rolul asistentei este în acest caz suplinirea a ceea ce el nu  poate face independent şi de a-l ajuta să se adapteze în aceste limite .


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu