marți, 30 iulie 2013

Funcțiile asistentului medical (nursei)

Funcţii
           1. De natură independentă
          Asistenta asistă pacientul din proprie iniţiativă, temporar sau  definitiv:
                   -  în îngrijiri de confort, atunci când el nu-şi poate îndeplini  independent anumite funcţii ;
          -  stabileşte relaţii de încredere cu persoana îngrijită şi cu  aparţinătorii ;
          -  transmite informaţii, învăţăminte, ascultă pacientul şi îl susţine ;
          -  este alături de indivizi şi colectivitate în vederea promovării  unor condiţii mai bune de viaţă şi sănătate.
          2.  De natură dependentă:
          -  la indicaţia medicului aplică metodele de observaţii, de  tratament sau de readaptare ;
          -  observă la pacient modificările provocate de boală sau tratament  şi le transmite medicului.
          3. De natură interdependentă
          Asistenta medicală colaborează cu alţi profesionişti din  domeniul: sanitar, social, educativ, administrativ, etc,  participând la  activităţi interdisciplinare.
          4. Alte funcţii:
          -  profesionale - se ocupă de pacient în scopul menţinerii  echilibrului sau de a face pentru el ceea ce el însuşi nu poate ;
          -  educative - educare pentru sănătate ;
          -  economice - de gestionare a serviciului, timpului, de  precizare a priorităţilor de aprovizionare, etc. ; 

          -  de cercetare - participând în echipa de cercetare alături de  medici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu