marți, 30 iulie 2013

Competențele aistentului medical (nursei)

 Competenţe
          1. Cunoaşterea unui model conceptual de îngrijire (de nursing).
          Un model conceptual este un ansamblu de concepte, o imagine  mentală care favorizează reprezentarea realităţii.
          Pentru a definii cadrul conceptual al profesiei de asistent medical  trebuie să se precizeze următoarele elemente: scopul, ţelul activităţii  (beneficiarul), rolul, surse de dificultate, natura intervenţiei acordate  (suplinirea, ajutarea) consecinţele acţiunii.
          2 . Cunoaşterea demersului ştiinţific.
          Demersul ştiinţific este un instrument de investigare, de analiză,  de interpretare, de planificare şi de evaluare a îngrijirilor.
          3.  Cunoştinţele acumulate  sunt:
          - ştiinţifice -  acumulate pe parcursul formării asistentei medicale  ce o ajută la înţelegerea fiinţei umane în dimensiunile sale: fizice, intelectuale, afective ;
          - noţiuni şi abilităţi tehnice - ce se referă la procedeele metodice  şi ştiinţifice care servesc la promovarea sănătăţii şi combaterea bolilor ;
          - relaţionale - se referă la capacitatea asistentei de a stabili relaţii  cu pacienţii, de a creea un climat propice unor relaţii calde de umanitate,  de a colabora cu anturajul pacientului, de a lucra într-o echipă  multidisciplinară şi de a lucra în comunitate ;
          - etice - sunt legate de ansamblul de norme şi principii referitoare  la valorile morale ale persoanei şi profesiei, care reglează buna conduită  a asistentei;

          - legislative - ce se referă la reglementările şi directivele incluse  în legi în vederea protejării asistentei medicale şi a pacientului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu