marți, 30 iulie 2013

Clasificarea nivelurilor de dependenţă


                   Nivelul de dependenţă al persoanei îngrijite se poate determina după evaluarea funcţiei de independenţă/dependenţă a fiecărei nevoi fundamentale, după cum urmează:
            Niveluri de dependenţă:
            Nivelul 1: Persoana este independenţă şi autonomă.
            Nivelul 2: Persoana prezintă o dependenţă moderată.
            Nivelul 3. Persoana prezintă o dependenţă majoră.
            Nivelul 4: Persoana prezintă o dependenţă totală.
            Fiecare nevoie fundamentală poate fi încadrată într-una dintre cele patru categorii.
            Prin acordarea unui punct de la 1 la 4 (în funcţie de gravitate) fiecărei nevoi şi totalizând aceste puncte, se obţine un total care poate varia între 14 şi 56 de puncte.Totalul de puncte permite clasificarea pacienţilor în 4 categorii de dependenţă.    
                   Clasificarea în patru categorii de dependenţă :
•persoana independentă - până la 14 = nivel  1
•pacient cu dependenţa moderată - de la 15 la 28= nivel 2
•pacient cu dependenţă majoră                   - de la 29 la 42= nivel 3
•pacient cu dependenţă totală- de la 43 la 56= nivel 4
          Evaluarea nivelului de dependenţă a pacientului foloseşte ca  instrument de măsură pentru a ne orienta în procesul de îngrijire.
          Astfel, consemnarea şi urmărirea nivelului de dependenţă ne  permite aprecierea rezultatului obţinut în urma tratamentului şi  intervenţiilor de îngrijire.

          Determinarea şi consemnarea nivelului de dependenţă se poate  face şi numai pentru una sau mai multe dintre nevoile nesatisfăcute,  acordând nevoii respective punctaj de la 1 la 4, fără să se mai facă  totalizarea punctelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu