marți, 30 iulie 2013

Clasificarea nevoilor umane după teoria lui Maslow


                   Abraham Maslow, psiholog şi umanist   a merican afirmă că există  cinci categorii de nevoi umane, ierarhizate în ordinea priorităţilor, astfel:
                   1. nevoi fiziologice;
                   2. nevoi de siguranţă;
                   3. nevoia de apartenenţă;
                   4. nevoia de recunoaştere socială;
                   5. nevoia de realizare (depăşire).
                   După această teorie trebuie să fie satisfăcute întâi nevoile de bază  (toate sau cea mai mare parte) – fiziologice şi de securitate – pentru ca  persoana să poată tinde spre satisfacerea ne v oilor de ordin superior –  apartenenţa, stima, realizarea, depăşirea.
                   Ierarhizarea nevoilor după Abraham Maslow: 
5. NEVOIA DE REALIZARE
                - realizarea personalităţi
                - autodepăşire
                - creativitate;
4. NEVOIA DE RECUNOAŞTERE
                - de iubire - de recunoştinta
                - de stimă- de recunoaştere a statutului, a competenţei
                - de respect
3.  NEVOIA DE APARTENENŢĂ
               - nevoia de a stăpâni situaţiile
               - de a aparţine unui grup;
               - de a fi recunoscut şi acceptat de către grup;
               - de a avea cui împărtăşi
               - nevoia de putere
2. NEVOIA DE  SIGURANŢĂ
               - nevoia de siguranţă se manifestă în cazul agresiunilor externe(pierderea locului de muncă,schimbarea mediului,oraşului);
               -evenimente sociale,etc.
1. NEVOI  FIZIOLOGICE
               - nevoi fizice şi corporale elementare
               -a mânca,a bea,a se odihni,a comunica,a se distra,a elimina,absenţa      durerii,anularea suferinţei;
               -nevoia de aer,apă…
                   Evoluţia spre o nevoie superioară nu se poarte realiza pe deplin  decât atunci când nevoia inferioară este satisfăcută.

                   5. Nevoia şi homeostazia
          Satisfacerea în ansamblu a nevoilor unei personae permite  conservarea în stare de echilibru a diverselor sale procese fiziologice şi  psihologice.
          Nevoia  este  o  stare care cere un aport, o uşurare, lipsa unui  lucru de necesitate, de dorinţă (dorit,vrut),de utilitate.

          Homeostazia  este o stare de echilibru şi de autoreglare care se  instalează între diverse procese fiziologice ale persoanei.Acest concept se extinde şi la procesele psiho-sociologice.Astfel, azi se vorbeşte de homeostazie fiziologică şi de  homeostazie psiho-socială a individului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu